Skip to content Skip to footer
 1. Veri Sorumlusu

Servis Yalova olarak, kişisel verilerinizi gizli ve güvenli bir şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz ve bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Servis Yalova tarafından toplanan kişisel veriler arasında isim, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve adres gibi bilgiler bulunabilir. Bu bilgiler, müşteri taleplerini yerine getirmek, hizmet sunmak, vergi ve muhasebe işlemlerini yürütmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için gereklidir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Servis Yalova, toplanan kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve taleplerinizi karşılamak
 • Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi
 • Pazarlama faaliyetleri ve müşteri ilişkileri yönetimi
 • Vergi ve muhasebe işlemleri
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, sadece yasal zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ve sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Servis Yalova, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu önlemler arasında, bilgi güvenliği politikaları, erişim kontrolü ve şifreleme gibi yöntemler bulunmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerinin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızda zararın tazmin edilmesini talep etme
 1. İletişim Bilgisi

Kişisel verilerinizle ilgili olabilecek herhangi bir soru veya talebiniz için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşın:

Servis Yalova Adres: Rüstem Paşa Mah. Şahin sk. Yeşim Apartman No: 18/A Yalova

Telefon: +90 (501) 074 86 74

E-posta: [email protected]